Kestävän kehityksen raportti 2017 julkaistu 


​Metsä Group on julkaissut vuoden 2017 kestävän kehityksen raporttinsa, joka esittelee yhtiön kestävän kehityksen työn tuloksia kuluneelta vuodelta. Metsä Groupin kestävän kehityksen pohjan muodostavat neljä kaiken toimintamme läpileikkaavaa teemaa sekä kahdeksan jokapäiväistä työtämme ohjaavaa tavoitetta.

Vuoden 2017 englanninkieliseen  kestävän kehityksen raporttiin voi tutustua osoitteessa www.metsagroup.com/csr.

Metsä Groupin kestävän kehityksen kohokohtia vuodelta 2017:

  • 88 prosenttia Metsä Groupin hankkimasta puusta oli sertifioitua ja kaiken puun alkuperä tunnetaan 100 %:sti.
  • Vuoden loppuun mennessä olimme vähentäneet fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme tuotetonnia kohden 38 prosentilla vuoden 2009 tasosta.
  • Vuoden loppuun mennessä olimme vähentäneet prosessivedenkulutustamme tuotetonnia kohden 15 prosentilla vuoden 2010 tasosta.
  • 92 prosenttia tuotantomme sivuvirroista hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana.
  • 72 prosenttia tuotannossamme käytetystä energiasta oli uusiutuvaa.
  • Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTA1) väheni 20 prosenttia edellisestä vuodesta.
  • Saimme päätökseen hankkeen, jonka tavoitteena oli varmistaa päälogistiikkavirtojemme vastuullisuus. Vuoden loppuun mennessä kaikki hankkeeseemme osallistuneet 481 päälogistiikkakumppaniamme täyttivät Metsä Groupin vastuullisuusvaatimukset.
  • Aloitimme ihmisoikeusvaikutusten arviointiprosessin syventääksemme ymmärrystämme toimintaamme liittyvistä ja siitä aiheutuvista potentiaalisista ja nykyisistä ihmisoikeusvaikutuksista.
  • Tarjosimme metsänomistajille mahdollisuutta jättää biodiversiteettia tukevia tekopökkelöitä metsiinsä, ja yli 70 % heistä tarttui tähän mahdollisuuteen.

Sosiaalisen vastuun rooli kasvamassa

Kestävä kehitys on dialogia ja haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme sidosryhmiltä saamamme palautteen perusteella. Viime vuosina erityisesti sosiaalista vastuuta koskevat vaatimukset ovat kasvaneet esimerkiksi asiakkaiden keskuudessa. Tämän vuoksi sosiaalinen vastuu tulee jatkossa olemaan entistä merkittävämpi osa myös Metsä Groupin kestävän kehityksen työtä.

”Ympäristövaikutukset ovat olleet keskiössä metsäteollisuudessa jo vuosikymmeniä. Vuonna 2017 vahvistimme kestävän kehityksen työtämme lanseeraamalla sisäisen kehitysohjelman, joka koostuu neljään tärkeäksi valitsemaamme teemaan keskittyvistä projekteista. Sosiaalinen vastuu sai ohjelmassa entistä vahvemman roolin. Esimerkiksi sidosryhmäyhteistyössä painotamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista”, kertoo Metsä Groupin kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio.


Kestävän kehityksen aiheet ovat mukana myös Metsä Groupin uudessa esitteessä, joka on saatavilla verkkosivujemme Media-osiossa. Painettujen raporttien ja esitteiden toimitus alkaa maaliskuun lopussa.

Muut Metsä-sisällöt