Metsä Group tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita


​​​​​​Yhdistyneet kansakunnat asetti maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet, englanniksi Sustainable Development Goals (SDG), jotka määrittävät maailman kehitykselle yhteisesti sovitut tavoitteet ​seuraavaksi 15 vuodeksi. Myös Metsä Groupin toiminta tukee näitä tavoitteita.

Metsä Groupilla on kahdeksan kestävän kehityksen tavoitteita, jotka linkittyvät YK:n tavoitteisiin. Tavotteitamme ovat muun muassa sertifioidun puun osuuden pitäminen yli 80 %:ssa, raaka-ainetoimittajien auditoiminen ja logistiikka ketjun eettisyys. Työhyvinvoinnin tavoitteissa pyrimme pienentämään tapaturmataajuutta vuosittain vähintään 10 %:lla ja pitämään työpoissaolot alle 3 %:ssa. Tehtaiden energiatehokkuutta pyrimme parantamaan vuoteen 2020 mennessä 10 % ja resurssitehokuutta 17 %. Tavoitteena on myös fossiilisten CO2-päästöjen vähentäminen yli 30 % vuosien 2009 ja 2020 välillä. Fossiilisten CO2-päästöjen vähennystavoite on saavutettu odotettua nopeammin, ja vuoden 2015 loppuun mennessä vähennys tuotetonnia kohden oli jo -34 %.​ 


 

YK:n Kestävän
kehityksen tavoite
Metsä Groupin toiminta
tavoitteen tueksi

Lue lisää

TAVOITE 2 – EI NÄLKÄÄ

SDG_Icons-02.jpg
Puhtaasta ensikuidusta valmistetut tuotteemme ovat turvallisia koko elinkaarensa ajan. Niistä ei siirry elintarvikkeisiin haitallisia aineita, ne auttavat suojaamaan tuotteita koko toimitusketjun ajan ja parantavat 
hygieniaa. Kartonkipakkaukset ja ruoanlaittopaperit auttavat pienentämään ruokahävikkiä.​
R​uoanlaittopaperin käyttäminen saa ruokahävikin kuriin
​TAVOITE 6 – PUHDAS VESI JA SANITAATIO
SDG_Icons-06.jpg

 
Vähennämme päästöjä veteen ja parannamme prosessiveden käytön tehokkuutta. Käyttämästämme vedestä 99 % on pintavettä pohjaveden sijasta. Metsät ovat elintärkeitä veden kiertokulun kannalta.​ Niinkin yksinkertainen asia kuin käsien kuivaaminen paperiin parantaa hygieniaaMiten metsät ja vesi liittyvät toisiinsa?​
​TAVOITE 7 – EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA
SDG_Icons-07.jpg
​Olemme merkittävä uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä. Parannamme prosessiemme energiatehokkuutta. Metsä Group tuottaa nykyisin 16 % uusiutuvasta energiasta Suomessa.​ Metsä Woodin tuotannosta tulee enemmän energiaa kuin se käyttää Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan voimalaitos tuottaa jopa 90 % kaupungin energiatarpeesta
​TAVOITE 8 – IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA
SDG_Icons-08.jpg 
​Työllistämme 9 600 ihmistä ja välillisesti vielä kolme kertaa enemmän. Mahdollistamme talouskasvun resurssien tehokkaammalla hyödyntämisellä. Korostamme työturvallisuutta sekä omassa että toimittajiemme toiminnassa. Henkilöstömme osallistuu säännöllisesti toimintatapaohjekoulutuksiin. Työturvallisuus on parantunut Metsä Woodissa huomattavasti
​TAVOITE 9 – KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA
SDG_Icons-09.jpg
​Investoimme kestävän kehityksen mukaisiin uusiin teollisiin konsepteihin ja bioenergiaan sekä jatkamme resurssitehokkuuden parantamista. Rakennamme kumppanuuksia ja laajennamme sivuvirtojen hyödyntämistä pienten ja teollisten kumppanien kanssa. Olemme aktiivisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoissa.​ ETLAn selvityksen mukaan Metsä Group on Suomen 4. merkittävin yritys arvonlisäyksessä

​TAVOITE 11 – KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT
SDG_Icons-11.jpg

​Tehtaillamme on tärkeä asema tuotantopaikkakunnilla, sillä ne tarjoavat työpaikkoja ja energiaa yhteiskunnan tarpeisiin. Tehtaiden ympäristöasioiden hyvä hoito pitää yhteisöt viihtyisinä. Haja-asutusalueilla metsätalous on tärkeä elinkeino. Puurakentaminen on vastuullinen vaihtoehto, sillä rakennukset ovat hiilinieluja.Metsä Group luo arvoa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

​TAVOITE 12 – VASTUULLISTA KULUTTAMISTA
SDG_Icons-12.jpg

Tuotteemme valmistetaan uusiutuvasta puusta, joka kasvaa kestävästi hoidetuissa metsissä. Valmistamamme tuotteet voivat korvata uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Toinen tuotteidemme hyöty on niiden kierrätettävyys. Edistämme kiertotaloutta, ja jo yli 90 % tuotantomme sivuvirroista hyödynnetään materiaaleina tai energiana. Kolumni biotalouden perustumisesta uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön eli luonnon omaan kiertotalouteenTuotantomme sivuvirtoja hyödynnetään monella tavalla – esimerkiksi urheilukenttien pohjissa

TAVOITE 13 – ILMASTOTEKOJA

SDG_Icons-13.jpg 

​Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tuo tulosta: fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli kolmanneksen tuotettua tonnia kohti vuodesta 2009. Tuotamme uusiutuvaa energiaa myös yhteiskunnan käyttöön.2012 käynnistyneellä biovoimalla oli merkittävä vaikutus Metsä Board Kyron tehtaan CO2-päästöihin Mitä teimme vuonna 2015 CO2-päästöjen pienentämiseksi

TAVOITE 14 – VEDENALAINEN ELÄMÄ

SDG_Icons-14.jpg 

​Käytämme tehokkaita järjestelmiä vedenpuhdistukseen minimoidaksemme päästöt vesiin. Tehtaamme sijaitsevat vesistöjen äärellä. Seuraamme lähivesistöjen kalakantoja. Koska tuotteemme ovat biohajoavia, ne eivät kasaudu meriin. Vastuullinen vedenkäyttö nosti Metsä Boardin ainoana metsäteollisuusyhtiönä ja eurooppalaisena yhtiönä CDP:n vesi A -listalle

TAVOITE 15 – MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ

SDG_Icons-15.jpg 

​Varmistamme luonnon monimuotoisuuden kestävällä metsänhoidolla ja sertifioinnilla. Tuomme ekosysteemi- ja monimuotoisuusarvot kansallisiin ja paikallisiin suunnitelmiin ja toimintoihin. Metsien kestävä tulevaisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Maailmalla sertifioitujen metsien määrä vaihtelee huomattavastiMitä monimuotoisuus on suomalaisessa metsässä

TAVOITE 17 – YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS

SDG_Icons-17.jpg 

​Olemme aktiivinen kumppani kansainvälisissä ja paikallisissa teollisuuden ja kestävän kehityksen verkostoissa. Rakennamme kumppanuuksia ja laajennamme sivuvirtojen hyödyntämistä pienten ja teollisten kumppanien kanssa. Olemme aktiivisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoissa. Metsä Groupin biotuotetehdashanke on malli kumppanuuksien rakentamisesta

 ​

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin