Arvon Metsä Group – mikä vaikutus konsernilla on Suomessa ja globaalisti

Arvokas Metsä Group – konsernin merkittävä vaikutus 


​​​​Noin 900 kesätyöpaikkaa ja 460 miljoonaa euroa metsänomistajille. Kaksi esimerkkiä ääripäistä? Ei tokikaan vaan esimerkkejä, miten Metsä Group luo arvoa.

Metsä Group valmistaa pohjoisen puusta tuotteita, joita miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa tarvitsevat. "Tuotteiden ja niiden valmistuksen kautta luomme arvoa sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti", kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio kertoo.

Arvonluonnin keskustelua käydään tarkoituksena kertoa, mikä konkreettinen vaikutus yrityksellä on yhteiskunnalle ja yhteiskunnassa, ja se on tällä hetkellä keskeisimpiä yritysvastuun käsitteitä.

Metsä Groupille paikallista arvonluontia ovat suora ja välillinen työllistäminen. Paikallinen hyöty konkretisoituu kaikilla tehdas- ja toimintapaikkakunnilla, sillä jokainen metsäteollisuuden työpaikka luo välillisesti kolme muuta työpaikkaa.
"Työpaikkojen lisäksi erityisesti puunhankinta luo vahvaa paikallista arvoa. Viime vuonna Metsä Group maksoi 460 miljoonaa euroa metsänomistajille puukaupoista, ja metsänomistajille toimitettiin 30 miljoonaa puuntainta. Korjuu- ja kuljetusyrittäjien palveluita ja osaamista ostettiin 310 miljoonalla eurolla."

Suomen mittakaavassa Metsä Group on myös tärkeä uusiutuvan energian toimittaja 14 % osuudella.

"Koska Metsä Groupilla on tehtaita seitsemässä Euroopan maassa, toimintamme luo arvoa myös Suomen ulkopuolella", Joukio sanoo ja jatkaa: "Esimerkiksi 98 % hankinnoista tulee Euroopasta, joista 85 % on tuotantomaista – yhteensä yli 20 000 toimittajalta."

Konsernin myyntikonttoreita tarvitaan, jotta tuotteet saadaan maailmalle. "Vastuullisesti tuotetut, turvalliset ja korkealaatuiset tuotteemme nostavat elintasoa. Ne myös vähentävät asiakkaidemme riippuvuutta fossiilisista resursseista. Puutuotteiden, sellun, kartonkien sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereiden myynnin arvo on 4,7 miljardia euroa, josta noin 4 miljardia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta", Joukio luettelee.

Joukio mainitsee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksen, jonka mukaan Metsä Group on Suomen neljänneksi merkittävin yritys arvonlisäyksessä.

"Etlan laskelmien mukaan 1,2 miljardin biotuotetehdasinvestointi lisää rakennusvaiheessa Suomessa toimivien yritysten liikevaihtoa noin 2,4 miljardia euroa. Myös tehtaan rakentamisen vuosittaiset työllisyysvaikutukset ovat merkittävät."

Joukio mainitsee myös, että suuri osa tehtaalle toimitettavista koneista ja laitteista suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa toimivissa yrityksissä. Niiden kautta vaikutukset leviävät laajalle.

"Metsä Groupin arvo syntyy konsernin merkittävästä roolista suomalaisessa yhteiskunnassa sekä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä positiivisista vaikutuksista."

Katso täältä tarkemmin tietoa Metsä Groupin luomasta arvosta. Infograafi on julkaistu myös Metsä Groupin englanninkielisessä kestävän kehityksen raportissa, jonka voit ladata täältä. 

 

Value-www.gif 

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin