Metsä Group Uramahdollisuudet

Ura-
mahdollisuudet

30 maata, tuhansia
mahdollisuuksia
kehittymiseen.

​​Mielenkiintoisia ja monipuolisia työ​tehtäviä

Olemme suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva metsäteollisuusyritys. Toimimme noin 30 maassa, tuotantolaitoksia meillä on seitsemässä maassa. Pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia työtehtäviä eri alojen osaajille, koska liiketoimintamme kattaa puun koko arvoketjun metsästä lopputuotteiksi.

Menestyksemme on yhteispeliä. Jokaisella toiminnolla on tärkeä rooli tuottaessamme asiakkaidemme, kuluttajien ja teollisuuden vaatimia, yhä tehokkaammin ja kestävämmin valmistettuja tuotteita. Työ Metsä Groupilla tarjoaa jatkuvia mahdollisuuksia oivaltamiseen ja oppimiseen. Innostus oman työn kehittämiseen takaa onnistumisen.

Liiketoiminta-alueista Metsä Tissue, Metsä Board, Metsä Fibre sekä Metsä Wood työllistävät tuotantolaitoksillaan kemiallisen ja mekaanisen teollisuuden tuotantoprosessin, kunnossapidon sekä jalostustekniikan ammattilaisia. Metsä Forestin työtehtävissä korostuu metsänhoidon ja puukaupan osaaminen.

Lisäksi tarjoamme työllistymismahdollisuuksia muihin liiketoimintaa tukeviin tehtäviin esimerkiksi taloushallinnon, kestävän kehityksen, logistiikan, hankinnan, lakialan, henkilöstöhallinnon, viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja ICT-alan asiantuntijoille.

Tervetuloa löytämään oma polkusi noin 9 300 ammattilaisemme joukossa!

Tehtäväalueet

Klikkaamalla tehtäväaluetta voit tutustua tarkemmin tehtäväalueeseen ja sen tehtäviin.

Sulje

Hallintopalvelut

Sulje

Liiketoiminnan kehittäminen

Sulje

Viestintä

​Metsä Groupin viestinnässä toimii noin kaksikymmentä viestinnän ammattilaista, jotka ovat erikoistuneet ulkoiseen ja sisäiseen viestintään, markkinointiviestintään ja digitaaliseen viestintään.

Metsä Groupin konserniviestintä tukee konsernia ja sen liiketoiminta-alueita strategioidensa toteuttamisessa. Kun konsernin liiketoiminta-alueiden nimistö ja visuaalinen ilme yhtenäistettiin vuonna 2012, astuttiin perinteikkään hirvenpäälogon aikakauteen. Työ Metsä Groupin tunnettuuden lisäämiseksi erityisesti suuren suomalaisen kohdeyleisön silmissä jatkuu, mistä ovat osoituksena näyttävät ja myös palkitut mainoskampanjat.

Konserniviestinnän tiimirakenne tukee suunnitelmallista viestintää yhtenä Metsä Groupina. Tiimien välinen yhteistyö on tiivistä. Liiketoiminta-alueiden viestintäpäälliköt työskentelevät läheisessä yhteistyössä liiketoiminta-alueensa edustajien, erityisesti johdon, kanssa.

Henkilöstöhallinto on konserniviestinnän keskeinen yhteistyökumppani, jota tuetaan muun muassa esimiesviestintään ja henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvässä viestinnässä. Kestävän kehityksen viestintää toteutetaan yhdessä kestävän kehityksen ja edunvalvonnan organisaation kanssa. Myös kriisi- ja poikkeustilanneviestintä kuuluu konserniviestinnän vastuualueelle.

Metsä Groupin juuret ja suurin osa tuotannosta on Suomessa. Konsernilla on kuitenkin toimintaa 30 ja tuotantoa 7 maassa, ja siksi myös viestintä on kansainvälistä ja monikielistä. Metsä Groupin mukanaolo kasvavissa ja kehittyvissä liiketoiminnoissa tuo vaihtelua työarkeen, jossa osana monitaitoista viestintätiimiä pystyy kehittämään osaamistaan viestinnän monipuolisissa asiantuntija-, projekti- ja johtotehtävissä. Lisäksi viestinnän ammattilaisia työllistyy tehtaillemme.

Sulje

Kestävä kehitys ja edunvalvonta

​Kestävä kehitys ja edunvalvonta -palvelufunktio linjaa ja kehittää Metsä Groupin kestävän kehityksen toimintaa kattaen koko tuotantoketjun. Toiminnon vastuualueisiin kuuluu myös edunvalvonta liiketoimintojen etujen mukaisesti. Noin 20 hengen organisaatioomme kuuluu henkilöstöä Suomessa, Venäjällä ja Brysselissä.

Tuemme Metsä Groupin viittä liiketoiminta-aluetta niille keskeisissä kestävän kehityksen kysymyksissä ja tarjoamme asiantuntijapalveluita tuotteisiin ja palveluihin, raaka-aineisiin ja toimitusketjuun, tuotantoon ja resurssitehokkuuteen sekä sidosryhmäyhteistyöhön liittyvissä asioissa. Tehtävämme on tukea liiketoimintojamme luomaan kilpailuetua kestävän kehityksen osaamisella.

Funktiomme tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kestävän kehityksen eri alueilta. Voit muun muassa olla kestävän metsätalouden ja metsäsertifioinnin asiantuntija, viedä tietoa osaamisestamme ja kestävästä kehityksestä asiakkaillemme, käydä keskustelua sidosryhmien kanssa ja tehdä edunvalvontatyötä, tehdä tuotteisiin liittyviä ympäristö- ja elinkaarilaskelmia, toimia asiantuntijana tuotantolaitosten ympäristölupaprojekteissa, parantaa tehtaidemme energiatehokkuutta, edistää metsäteollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä tai kertoa kestävän kehityksen työstä, tavoitteista ja saavutuksista viestinnän ja raportoinnin keinoin.

Sulje

Asiakaspalvelu

Hyvä asiakaspalvelu vaatii oikeanlaisen palveluasenteen, asiakaslähtöisen ajattelun ja hyvät vuorovaikutustaidot. Metsä Groupin liiketoiminta-alueilla on omat asiakaspalvelukokonaisuutensa.

Palvellakseen asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla teemme tiivistä yhteistyötä eri toimintojen kuten logistiikan, myynnin, teknisen markkinoinnin ja markkinoinnin kanssa.

Asiakaspalvelu hoitaa koko toimitusketjun tehtäviä, vastaa muun muassa asiakaskyselyihin, tekee tilaukset ja varmistaa. Lisäksi se huolehtii tavaran saatavuudesta, asiakkaalle viestimisestä ja tilausten laskuttamisesta. Lisäksi mahdolliset varastojen seurannat sekä kehitysprojektit kuuluvat tehtäviimme.

Asiakkaita palvellaan entistä useamman kanavan avulla. Esimerkiksi Metsäverkko.fi -palvelun avulla metsänomistaja voi hoitaa metsäänsä ja tehdä puukauppoja ja Metsä palvelee -sivustolla voi kysyä metsänomistamista ja -hoitoa koskeviin kysymyksiä. ​

Sulje

Talouspalvelut

Metsä Groupin talouspalvelut tuottaa taloushallinnon palveluja konserniimme kuuluville yhtiöille. Palveluihimme kuuluvat kirjanpito, konsernilaskenta, verotus, rahoitus sekä asiakasluottoriskien hallinta. Panostamme vahvasti taloushallinnon prosessi- ja järjestelmäkehitykseen. Talouspalvelut työllistävät noin 190 henkilöä, pääosin Puolassa ja Suomessa.

Mitä tarjoamme talouden osaajalle?

Rekrytoimme sekä vastavalmistuneita että kokeneempia taloushallinnon asiantuntijoita. Tuotamme palveluita kansainvälisesti, joten kaikissa avoimissa tehtävissämme vaatimusten yhteisiä nimittäjiä ovat reipas palveluasenne ja hyvä kielitaito. Maailman digitalisoituessa taloushallinto muuttaa muotoaan ja talousinformaatiota hyödynnetään johtamisessa uusin tavoin. Olethan siis kehityksessä mukana ja avoin muutoksille!

Talouspalveluiden ammattilaistemme tehtävänimikkeitä kansainvälisessä organisaatiossamme ovat muun muassa Accountant, Team Leader, Accounting Manager, Process Owner, Credit Controller, Tax Manager, Dealer ja Treasury Controller.

Sulje

Työhyvinvointipalvelut

​Metsä Groupin työhyvinvointipalvelut on työhyvinvoinnin ja työterveyden asiantuntijaorganisaatio.

Työhyvinvointipalveluiden tehtävänä Metsä Groupissa on tukea metsägroupilaisten hyvinvointia yhdessä johdon, henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa.

Metsä Groupin työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen perustuu ennakoivaan toimintaan. Tavoitteena on tunnistaa työkyvyn uhat varhaisessa vaiheessa ja käynnistää järjestelmälliset toimenpiteet oikea-aikaisesti. Tavoitteemme on pitkäaikaisterveyden lisääminen koko työuran ajan. Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on konsernin poissaolo- ja työkyvyttömyysriskien seuranta ja analysointi tiiviissä yhteistyössä paikallisten työterveyshuoltojen kanssa työntekijöiden työkyvyn säilymiseksi. Edistämme työntekijöidemme hyvinvointia pitkäjänteisesti. 

Sulje

Henkilöstöhallinto

Metsä Groupin henkilöstöhallinto palvelee metsägroupilaisia kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Henkilöstöhallinnossa on maailmanlaajuisesti töissä noin 120 henkilöstöhallinnon ammattilaista.

Henkilöstöhallinto vastaa Metsä Groupin henkilöstöjohtamisen menetelmistä, välineistä ja asiantuntijapalveluista. Palvelut kattavat henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin, henkilöstön kehittämisen, työsuhde-, työmarkkina-, palkkaus- ja palkitsemisasiat sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ohjauksen ja HR-raportoinnin.

Mitä tarjoamme HR:n osaajalle?

Liiketoimintamme laaja-alaisuus ja kansainvälinen toimintaympäristö tuovat haasteellisuutta työhömme. Toimimme markkinoilla joilla kilpailu on kovaa, joten henkilöstön jatkuva osaamisen kehittäminen on keskeinen menestystekijämme.

Metsä Groupissa henkilöstöhallinto on johdolle kumppani, joka osallistuu aktiivisesti konsernin kehittämiseen ja joka tukee metsägroupilaisia työuran kaikissa vaiheissa.

Voit olla esimerkiksi työsuhdeasioiden asiantuntija, hoitaa rekrytointeja, vastata henkilötietojärjestelmiemme ylläpidosta ja kehittämisestä, eri raporttien tuottamisesta tai olla mukana palkkauksen ja palkitsemisen sekä suorituksen johtamisen prosesseissa.

Henkilöstöhallinnon ammattilaistemme tehtävänimikkeitä ovat muun muassa henkilöstöasiantuntija, henkilöstöassistentti, henkilöstön kehittämisen asiantuntija, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöjohtaja.​

Sulje

Tietohallinto

Metsä Groupin tietohallinto palvelee metsägroupilaisia kaikissa ICT-asioissa niin omien asiantuntijoidensa kuin ulkoisten palveluntoimittajienkin avulla. Tietohallinnon noin 160 henkeä tekevät töitä kymmenessä maassa.

Metsä Groupissa tietohallinto on keskitetty palvelutoiminto, joka toimittaa ja kehittää ICT-palveluita liiketoiminnan tarpeisiin konsernin laajuisesti ja tukee liiketoiminnan kehittämistä ICT-ratkaisujen avulla. Tarjoamme perustietotekniikan palveluita lisäksi erilaisia sovellusratkaisuja hankintatoimeen ja projektinhallintaan.

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö konsernin liiketoimintojen kanssa on tiivistä ja sujuvaa. Liiketoiminnan jatkuvuus on ICT-palvelutoiminnan tärkein prioriteetti.

Mitä tarjoamme IT-osaajalle?

Metsä Group toimii kansainvälisillä markkinoilla, mikä haastaa meitä kehittämän uusia ratkaisuja Metsä Groupin liiketoimintojen tukemiseksi.

Tietohallinnon ammattilaisina tavoitteemme on palvella metsägroupilaisia kaikissa IT-asioissa. Sen vuoksi työtehtävien kirjo on monipuolinen: osa meistä toimii sovellusten käyttäjien IT-tukena, osa tekee työtä palvelunhallintaan, järjestelmien kehittämiseen, prosessikehitykseen liittyvissä tehtävissä tai asiantuntijana erilaisissa kehitysprojekteissa. Myös projektien johtaminen, toimittajahallinta ja ostotehtävät ja esimiestehtävät ovat osaamisaluettamme.

Tietohallinnon ammattilaistemme tehtävänimikkeitä ovat muun muassa asiantuntija (Solution Specialist/Expert), ratkaisukehittäjä (Solution Designer), ratkaisuomistaja (Solution Owner), IT-päällikkö (Head of ICT), arkkitehti ja projektipäällikkö.

Sulje

Lakiasiat

Metsä Groupin lakiasiainpalvelun tehtävänä on palvella kaikkia konserniin kuuluvia yhtiöitä ja liiketoimintayksiköitä globaalisti neuvomalla ja avustamalla niitä oikeudellisissa kysymyksissä. Osallistumme myös yritysjärjestelyiden toteuttamiseen ja huolehdimme siitä, että yritystemme hallinto ja liiketoiminta on järjestetty soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lakimiehemme toimivat samalla oikeudellisen riskienhallinnan takuumiehinä siten, että liiketoimintaan liittyvät olennaiset juridiset riskit kyetään tunnistamaan ja viestittämään päätöksentekijöille oikea-aikaisesti. Vastaamme myös ulkopuolisten juridisten palveluiden hankinnasta. Lakiasiainpalveluyksikössä meitä työskentelee reilut 10 henkeä.

Mitä tarjoamme yrityslakimiehelle?

Metsä Group on globaali toimija, jolla on vahvat juuret Suomessa ja suomalaisissa metsissä. Lakiasiat on arvostettu palvelutoiminto ja mukana siellä, missä päätöksiä tehdään ja strategiaa toteutetaan. Toimimme neuvonantajina niin hallituksille, johtoryhmille kuin liiketoiminnoille ja tukitoiminnoillekin.

Toiminnassamme korostuvat ehdoton luottamuksellisuus ja täsmällisyys. Toteutamme niin vaativia
yritys- ja rahoitusjärjestelyitä kuin investointi- ja tuotekehitysprojekteja unohtamatta myöskään koko joukkoa ympäristöoikeudellisia ja energiaan liittyviä toimeksiantoja. Isoja hankkeita tasapainottavat liiketoimintaa tukevat sopimusneuvottelut, yhtiö- ja työoikeus sekä kiinteistötransaktiot. Joukkueemme on energinen keski-ikäinen ja varsin kokenut. Olemme ylpeitä työstämme Metsä Groupissa ja teemme mielellämme tiimityötä.

Sulje

Johto

​Metsä Groupin johtotehtävissä työskentelee noin 70 henkilöä.  Useimmat johtajistamme ovat toimineet monessa eri tehtävässä Metsä Groupissa uransa aikana. Moni heistä on diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri tai molempia. Vastuulliseen ja tulosta tuottavaan esimiestyöhön liittyy vahva halu kehittyä johtajana ja huolehtia henkilöstön toimintaedellytyksistä. Hyvän johtajan alaiset kehittyvät oman alansa huippuosaajiksi. Metsä Groupin arvot – yhteistyö, luotettavuus, uudistuminen ja vastuullinen tuloksenteko ovat vaativan mutta reilun johtamisen kivijalka.  

Sulje

Markkinointi

Metsä Groupissa jokaisella liiketoiminta-alueella on omat markkinointiorganisaationsa, jotka vastaavat liiketoimintojen tuotteiden ja palvelujen markkinoinnista. Yhteistä kaikille on asiakaslähtöisyys.

Mitä tarjoamme markkinoinnin osaajalle?

Metsä Group on mielenkiintoinen työpaikka markkinoinnin osaajille. Toimimme kansainvälisissä tiimeissä ja tarjoamme sekä kansainvälisiä että paikallisia työtehtäviä.

Strateginen brändin rakentaja, markkinoinnin median oston ja tuotekehitysprojektien läpiviennin moniosaaja, digitaalisen markkinoinnin ammattilainen tai kaupan rajapinnassa toimivalla voi löytää unelmatyönsä meiltä. Meillä markkinoinnin osaaja on mukana vaikuttamassa monen mielenkiintoisen vaiheen kautta lopputulokseen – samalla opit koko ajan uutta.

Markkinoinnin ammattilaistemme tehtävänimikkeitä on muun muassa brand director, brand manager, trade marketing manager, digital marketing specialist, insight manager, markkinointipäällikkö ja markkinoinnin asiantuntija.

Sulje

Kunnossapito

​Metsä Groupin tuotantolaitosten kunnossapidon tehtävä on pitää tuotantolaitteisto kunnossa ja huolehtia käyttövarmuudesta sekä parantaa koneiden käytettävyyttä ja vähentää laiterikkoja. Myös korjaustehtävät ja osienvaihto kuuluvat kunnossapidon tehtäviin. Turvallisuus on tärkeä osa myös kunnossapidon johtamiskulttuuria.

Tehtävänimikkeitä ovat esimeriksi aluemestari, mekaaninen kunnossapito, kunnossapitoinsinööri ja työnjohtaja.

Sulje

Tuotanto

​Metsä Groupille henkilöstön ammattitaito on kilpailukyvyn tärkein edellytys ja osaaminen on avainasia.

Metsä Tissue, Metsä Board, Metsä Fibre ja sekä Metsä Wood työllistävät kemiallisen ja mekaanisen teollisuuden tuotantoprosessin ja jalostustekniikan ammattilaisia. Työ Metsä Groupilla tarjoaa tuotannon ammattilaisille jatkuvia mahdollisuuksia oivaltamiseen ja oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Tuotannon työt vaativat yhä enemmän monitaitoisuutta. Panostamme siihen, että työntekijöillämme on moninaista osaamista, jotta tuotannon mahdollisiin haasteisiin voidaan vastata heti työvuoron aikana.

Sulje

Projektihallinta

Teemme Metsä Groupissa paljon projektityötä, sillä haluamme kehittää ja uudistaa toimintaamme jatkuvasti.

Projektimme voivat liittyä tuotekehitykseen, tutkimukseen tai markkinointiin tai henkilöstön kehittämiseen. Projektit voivat olla suuriakin hankkeita. Tästä hyvä esimerkki on Äänekoskelle rakennettava biotuotetehtaamme.

Projektipäällikön on oltava palveluhenkinen, järjestelmällinen ja ymmärrettävä liiketoimintaa ja kykyä muuntaa projektille asetetut tavoitteet tuloksiksi. Yhteistyö, viestintä, kokonaisuuksien nopea hahmottaminen ja vahvat projektinhallinnan ja johtamisen kyvyt ovat hyvän projektipäällikön keskeisiä osaamisalueita.

Projektipäällikkö vastaa koko projektin elinkaaresta projektin suunnittelusta aina sen päättämiseen. Hän laatii projektisuunnitelman ja viestii sen sisällön sidosryhmille. Projektipäällikkö huolehtii siitä, että projektiin osallistuvat tekevät työtä projektin saamiseksi maaliin. Usein projektipäällikkö tekee yhteistyötä sekä Metsä Group sisäisten sidosryhmien että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Projektityön ammattilaistemme nimikkeitä ovat muun muassa projektipäällikkö ja projektijohtaja.

Projektityö tarjoaa niin projektipäällikölle kuin muissa projektin tehtävissä toimivalle haastavaa, mielenkiintoista ja vaihteleva työtä, jossa jokaisella on todellinen mahdollisuus näyttää kyntensä ja kehittyä!

Sulje

Hankintatoimi

​Metsä Groupin ulkoiset ostot ovat vuosittain yli kaksi miljardia euroa. Kaikkien Metsä Groupin hankkimien materiaalien ja palveluiden on vastattava liiketoiminnan tarpeita kokonaiskustannuksiltaan tehokkaimmalla tavalla. Hankintatoimen tavoitteena on kehittää pitkäaikaisia yhteistyösuhteita valittujen avaintoimittajien kanssa.

Metsä Groupin hankintatoimi tukee tehtaita ja konsernin palvelutoimintoja pitkän tähtäimen strategisten ostosuunnitelmien ja -sopimusten laadinnassa. Konsernin hankinnat sisältävät muun muassa kuituja, kemikaaleja ja muita materiaaleja, koneita ja tarvikkeita sekä palveluja.

Hankintatoimi vastaa hankintaprosessista. Päivittäisestä ostotoiminnasta vastaavat liiketoiminta-alueet yhteistyössä kategoriakohtaisten hankintatiimien kanssa. Päivittäiseen ostotoimintaan liittyvät tehtävät kuten tilaukset, toimitusvalvonta ja maksuliikenne on hajautettu liiketoiminnoille, konsernin palvelufunktioille, tehtaille ja yksiköille.

Metsä Groupin hankintoja johdetaan vastuullisesti toimittajille asetettuihin eettisiin ohjeisiin perustuen. Ohje asettaa lähtökohdat toimittajille muun muassa korkean liiketoimintaetiikan, rehellisen liiketoiminnan sekä kestävään kehitykseen ja hyviin työskentelytapoihin sitoutumisen osalta.

Konsernin puunhankinnasta vastaa Metsä Forest, minkä vuoksi puunhankinta ei kuulu hankintatoimen vastuulle.

Sulje

Tutkimus ja kehitys

Metsä Groupissa yhteiset tutkimuksen ja kehityksen painopistealueet ovat prosessien ja resurssitehokkuuden parantaminen, uusiutuvat raaka-aineet kilpailuetuna sekä lisäarvotuotteet ja -palvelut. Tavoitteemme on parantaa nykyisiä tuotteitamme ja kehittää tulevaisuuden innovatiivisia tuotteita.

Puunhankinnassa panostetaan merkittävästi jäsenpalveluiden, kuljetuksen, korjuun ja metsäpalvelujen tuottavuuden sekä näitä tukevien tietojärjestelmien kehittämiseen. Puutuoteteollisuuden kehitystyö keskittyy prosessikehitykseen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi läpi koko toimitusketjun.

Kartonkiteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan keskeisenä tavoitteena on tuottaa entistä kevyempiä taive- ja lainerikartonkeja tinkimättä niiden loppukäyttöominaisuuksista sekä kehittää tuotteiden tuoteominaisuuksia niin, että tuotteiden ympäristö- vaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Selluteollisuudessa tavoitteena on kehittää prosesseja tuotantotehokkuuden ja ympäristösuorituskyvyn parantamiseksi ja uusien biomateriaalien liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseksi. Pehmopaperi- ja ruoanlaittoteollisuuden tuotekehitys perustuu vahvasti asiakkaiden tarpeisiin, ja sen tuotekehitys on keskitetty Saksassa sijaitsevaan teknologiakeskukseen.

Metsä Group on mukana erilaisissa metsäalan yhteishankkeissa, joista hyvä esimerkki on Uusi puu -hanke, jonka tavoitteena on edistää olemassa olevia puukuitupohjaisia bioratkaisuja.

Konserni osallistuu aktiivisesti myös FIBIC Oy:n (Suomen biotalousklusteri) tutkimusohjelmien suunnitteluun ja ohjaukseen ja eurooppalaisen biopohjaisen teollisuuden Bio-based Industries Consortium -yhteisön toimintaan.

Tutkimuksen ja kehityksen ammattilaistemme tehtävänimikkeitä ovat muun muassa tutkimuspäällikkö, tutkimuslaborantti, tutkimusjohtaja, kehityspäällikkö ja kehitysjohtaja.

Sulje

Myynti

Sulje

Logistiikka

​Metsä Groupin Logistiikan tavoitteena on luotettava, sujuva ja kustannustehokas toimitusketjun metsästä tehtaalle ja tehtaalta asiakkaille.

Metsä Groupin Logistiikka vastaa konsernin liiketoiminta-alueiden Metsä Forestin, Metsä Woodin, Metsä Fibren, Metsä Boardin ja Metsä Tissuen välisten logististen synergiaetujen tunnistamisesta, yhteisten toimintatapojen edelleen kehittämisestä ja logistiikkapalvelujen ostoista.

Logistiikkapalvelujen osto on jaettu alueellisiin ostoryhmiin. Operatiivinen logistiikka on osa jokaisen konserniyrityksen tilaus-toimitusprosessia.