Bioenergiaa sellutehtaalta

Merkittävä bioenergian tuottaja ja käyttäjä

Metsä Groupin sellutehtaat ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia.

Bioenergia – tuotantoa uusiutuvalla energialla

Metsä Groupin tehtaat käyvät 86-prosenttisesti puupohjaisella uusiutuvalla bioenergialla. Bioenergiainvestointien ja parantuneen energiatehokkuuden ansiosta fossiiliset hiilidioksidipäästömme (CO2) ovat vähentyneet 34 % viimeisen viiden vuoden aikana. Tuotamme bioenergiaa muun muassa  hakkuutähteistä, kuten oksista ja latvoista, sahoilta tulevasta purusta ja kuoresta sekä tuotannon sivuvirroista.

Sellutehtaat tuottavat merkittävän osan Suomen uusiutuvasta energiasta. Sellutehtaamme ovat 150-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen ja ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Bioenergiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille. Metsä Groupin Äänekoskelle rakennuttaman biotuotetehtaan myötä osuus nousee 2 %-yksiköllä. Uusi tehdas tuottaa sähköä 2,4-kertaisesti omaan käyttöön verrattuna. Lue lisää biotuotetehtaasta täältä.

Metsä Group on tehnyt viime vuosina merkittäviä bioenergiainvestointeja, joiden ansiosta bioenergian osuus toiminnoissamme on yhä kasvanut. Nykyisin konsernin käyttämistä polttoaineista 86 % on puupohjaisia. Investoinneista tuorein, Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan yhteyteen Ruotsissa vuonna 2015 rakennettu biovoimalaitos, vähentää tehtaan öljyn käyttöä 90 % ja pienentää CO₂-päästöjä noin 30 % nykytasosta.

Merkittävä bioenergian toimittaja

Oman energiantuotannon lisäksi Metsä Group toimittaa biomassaa bioenergian tuotantoon kaikkialle Suomeen 4,6 terawattitunnin edestä. Se voi korvata maamme fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vuodessa noin 1,3 miljoonan tonnin verran. Toimittamamme bioenergiamäärä on yli 60 % suurempi kuin omat vuotuiset kasvihuonekaasupäästömme. Kasvihuonekaasupäästömme (CO₂) olivat 803 000 tonnia vuonna 2015.

Painopiste myös energiatehokkuudessa

Bioenergian osuuden lisäämisen rinnalla keskitymme energiatehokkuuteen. Olemme onnistuneet parantamaan energiatehokkuuttamme 7 % vuosina 2009–2015. Tavoitteenamme on parantaa energiatehokkuutta yhteensä 10 % 2009–2020 välillä. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä kaikissa merkittävissä tuotannon investoinneissamme.

Lue lisää