Monipuolista sidosryhmäyhteistyötä

Monipuolista sidosryhmäyhteistyötä

        

Kansainvälisesti aktiivinen kestävän kehityksen edistämisessä

Metsä Group on ollut jo vuodesta 2003 sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan aloitteeseen ja periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaisuutta. Konsernin kestävän kehityksen periaatteet perustuvat näihin globaalisti hyväksyttyihin perusperiaatteisiin. Toimimme puolivuosittain kokoontuvassa Global Compactin Pohjoismaisessa verkostossa, jossa edistetään kestävää liiketoimintaa ja jaetaan hyviä käytäntöjä.


Osallistumme myös aktiivisesti vastuullista yritystoimintaa edistävän World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) -organisaation toimintaan ja olemme WBCSD:n Forest Solutions Groupin (FSG) jäsen. Forest Solution Groupin tavoitteena on globaalin yhteistyön avulla edistää kestävää metsäntaloutta ja laajentaa vastuullisten metsäpohjaisten tuotteiden markkinoita. Ryhmän työohjelma painottuu esimerkiksi kestävän metsänhoidon parhaiden käytäntöjen kuten sertifioinnin edistämiseen. Forest Solutions Groupin tärkeänä tapana toimia on avoin dialogi avainsidosryhmien kanssa. Lisäksi WBCSD:n Forest Solutions Group tukee maailmanlaajuista ilmastonmuutoksen vastaista taistelua auttamalla kestävän kehityksen mukaisten metsätuoteinnovaatioiden kehityksessä.

Jäsenyydet järjestöissä

Metsä Group on useiden kansainvälisten, eurooppalaisten ja kansallisten teollisuuden ja kaupan toimialajärjestöjen jäsen ja osallistuu aktiivisesti niiden toimintaan. Olemme luotettava keskustelukumppani toimialajärjestöille, lainsäätäjille ja päättäjille. 

Osallistumme näiden järjestöjen toimintaan:

  • Maailman kestävän kehityksen yritysneuvosto (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) ja sen alakohtainen verkosto Forest Solutions Group 
  • Euroopan paperiteollisuuden liitto (Confederation of European Paper Industries, CEPI) 
  • Euroopan puutuoteteollisuuden keskusjärjestö (European Confederation of Woodworking Industries, CEI-Bois) 
  • Maanviljelijöiden ja maatalousosuuskuntien kattojärjestöt (Committee of Professional Agricultural Organisation ja the General Confederation of Agricultural Cooperatives, COPA-COGECA) ja pohjoismainen metsänomistajien järjestö (Nordic Family Forest Owners, NFS) 
  • Metsäteollisuus ry 
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
  • Rakennusteollisuus RT 
  • Keskuskauppakamari 
  • YK:n Global Compact -aloitteen pohjoismainen verkosto 
  • Metsien sertifiointijärjestöt: Forest Stewardship Council (FSC) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Viidestä liiketoiminta-alueesta koostuva Metsä Group osallistuu lisäksi useiden kansallisen tason metsäteollisuusjärjestöjen toimintaan tärkeimmissä toimintamaissaan. Näitä ovat esimerkiksi Ruotsin metsäteollisuusjärjestö Skogsindustrierna ja Saksan paperiteollisuusjärjestö Verband Deutscher Papierfabriken e.V.

Lisäksi Metsä Group tai sen toimialat ovat useiden alakohtaisten järjestöjen jäseniä. Tällaisia ovat muun muassa Euroopan pehmopaperintuottajien järjestö (European Tissue Symposium, ETS) ja Euroopan ympäristöystävällisten pakkausten tuottajien järjestö (European Organization of Packaging and the Environment, Europen).