Tilintarkastus

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Edustajisto valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä, ja tämän tehtävä päättyy seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Tilintarkastaja antaa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä sekä raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle ja Metsä Groupin johdolle.

Kevään 2016 varsinainen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 2016 osalta toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT. 

Vuonna 2015  Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat tilintarkastuspalkkioita KPMG:lle Suomessa ja kansainvälisesti yhteensä 1 146 000 euroa (1 209 000 euroa vuonna 2014 ) ja muille tilintarkastusyhteisöille yhteensä 128 000  euroa ( 115 000 euroa vuonna 2014 ) .  Lisäksi KPMG:lle maksettiin Suomessa ja kansainvälisesti  varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 54 000 euroa (37 000 euroa vuonna 2014 )  ja muille tilintarkastusyhteisöille 124 000 euroa (253 000 euroa vuonna 2014) .     

Katso myös