Kannattavaa kasvua

Pidämme kilpailukykyämme yllä innovoinnin, kustannustehokkuuden ja korkean tuottavuuden avulla.

​​​​​​​​​Vakaalla pohjalla

Taloudellinen tuloksellisuus on toiminnan jatkuvan kehittämisen välttämätön edellytys. Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi.  Pidämme kilpailukykyämme yllä innovoinnin, kustannustehokkuuden ja korkean tuottavuuden avulla. Investoimme liiketoimintoihin, joiden kasvunäkymät ovat hyvät pitkällä aikavälillä.

Taloudellinen raportointi vuonna 2017

Vuonna 2017 Metsä Groupin ja Metsä Boardin taloudelliset katsaukset julkaistaan seuraavasti:

2.2.2017 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2016
4.5.2017 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2017
3.8.2017 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2017
1.11.2017 Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017

Metsä Groupin vuoden 2016 tilinpäätös julkaistaan verkkosivuilla englannin- ja suomenkielisenä pdf-tiedostona  27.2.2017 alkavalla viikolla. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen.

Avainluvut

​Metsä Group20​​15 ​20​​14 ​2013
​Liikevaihto, milj. euroa​5 016​4 970​4 932
​Liiketulos ilman kertaeriä, milj. euroa​537​418​342
​Sijoitetun pääoman tuotto, %​ 13,7​11,1​8,9
​Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaeriä​ 13,6 ​11,4​9,1
​Oman pääoman tuotto, %​15,9​13,0​9,9
Oman pääoma tuotto, ilman kertaeriä ​15,8 ​13,4​10,3
​Omavaraisuusaste, %​43,2​37,9​38,1
​Nettovelkaantumisaste, %​25​46​76
​Korolliset nettovelat, milj. euroa​610​938​1 486
​Investoinnit, milj. euroa​491,6​143​207
​Henkilöstö kauden lopussa, jatkuva keskiarvo​9 599​ ​10 410 ​10 741

Taloudellinen raportointi

Metsä Group sijoituskohteena

 
 

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta on nimensä mukaisesti jäsentensä omistama osuuskunta. Maksettuaan sääntömääräiset osuutensa jäsen voi kasvattaa omistustaan tekemällä sijoituksia Metsäliiton lisäosuuksiin.

Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet

Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet 
 

Tällä sivustolla on kuvattu Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet. Jos etsit tietoa Metsä Groupin ja sen liiketoiminta-alueiden organisaatioista ja liiketoiminnasta, tutustu Yhtiö-osioon.

Metsä Group on metsäteollisuuskonserni, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta on suomalainen osuuskunta. Metsä Groupiin kuuluvien yritysten päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, osuuskunnan sääntöjä, hallintoelinten hyväksymiä työjärjestyksiä sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja konsernin johtoryhmän hyväksymiä politiikkoja ja toimintaohjeita. Metsäliitto Osuuskunnan säännöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan ohessa olevasta linkistä.

Metsä Groupissa noudatetaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia vuodelta 2015 (www.cgfinland.fi). Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta ottaa kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet ja ilmoittaa poikkeamat hallinnointikoodista sekä niiden perustelut. Metsäliitto Osuuskuntaan viitataan tällä sivustolla kuvatuista hallinnointiperiaatteissa niissä kohdin, kun asiaa käsitellään ainoastaan emoyhtiön näkökulmasta.

Metsä Group laatii tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Metsä Groupin pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tällä sivustolla kuvattujen hallinnointiperiaatteiden noudattamisesta.

 

Metsäliitto osuuskunnan sääntöjen uudistaminen

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto hyväksyi kokouksessaan 20.10.2015 osuuskunnan uudet säännöt hallituksen ja hallintoneuvoston valmisteleman sääntömuutosesityksen mukaisesti. Sääntömuutoksilla otetaan huomioon vuoden 2014 alussa voimaan tulleen uuden osuuskuntalain (421/2013) vaatimukset sekä ajanmukaistetaan sääntöjä kokonaisuutena. Lue lisää sääntöjen uudistamisesta.