Arvon Metsä Group – mikä vaikutus konsernilla on Suomessa ja globaalisti

Arvokas Metsä Group – konsernin merkittävä vaikutus 


​​Noin 900 kesätyöpaikkaa ja 49 miljoonaa euroa osakkeenomistajille ja osakkaille. Kaksi esimerkkiä ääripäistä? Ei tokikaan vaan esimerkkejä, miten Metsä Group luo arvoa.

Metsä Group valmistaa pohjoisen puusta tuotteita, joita miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa tarvitsevat. "Tuotteiden ja niiden valmistuksen kautta luomme arvoa sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti", kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio kertoo.

Arvonluonnin keskustelua käydään tarkoituksena kertoa, mikä konkreettinen vaikutus yrityksellä on yhteiskunnalle ja yhteiskunnassa, ja se on tällä hetkellä keskeisimpiä yritysvastuun käsitteitä.

Metsä Groupille paikallista arvonluontia ovat suora ja välillinen työllistäminen. Paikallinen hyöty konkretisoituu kaikilla tehdas- ja toimintapaikkakunnilla, sillä jokainen metsäteollisuuden työpaikka luo välillisesti kolme muuta työpaikkaa.
"Työpaikkojen lisäksi erityisesti puunhankinta luo vahvaa paikallista arvoa. Viime vuonna Metsä Group maksoi 410 miljoonaa euroa metsänomistajille puukaupoista, ja metsänomistajille toimitettiin 30 miljoonaa puuntainta. Korjuu- ja kuljetusyrittäjien palveluita ja osaamista ostettiin 300 miljoonalla eurolla."

Suomen mittakaavassa Metsä Group on myös tärkeä uusiutuvan energian toimittaja 16 % osuudella.

"Koska Metsä Groupilla on tehtaita seitsemässä Euroopan maassa, toimintamme ei luo arvoa ainoastaan Suomessa", Joukio sanoo ja jatkaa: "Esimerkiksi 91 % puusta ja 86 % muista raaka-aineista hankitaan tuotantomaista – yhteensä yli 20 000 toimittajalta."

Konsernin myyntikonttoreita tarvitaan, jotta tuotteet saadaan maailmalle. "Vastuullisesti tuotetut, turvalliset ja korkealaatuiset tuotteemme nostavat elintasoa. Ne myös vähentävät asiakkaidemme riippuvuutta fossiilisista resursseista. Puutuotteiden, sellun, kartonkien sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereiden myynnin arvo on 5 miljardia euroa, josta yli 4 miljardia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta", Joukio luettelee.

Myös konsernin maksamat osingot luovat kansainvälisesti arvoa.

Joukio mainitsee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksen, jonka mukaan Metsä Group on Suomen neljänneksi merkittävin yritys arvonlisäyksessä.

"Etlan laskelmien mukaan 1,2 miljardin biotuotetehdasinvestointi lisää rakennusvaiheessa Suomessa toimivien yritysten liikevaihtoa noin 2,4 miljardia euroa. Myös tehtaan rakentamisen vuosittaiset työllisyysvaikutukset ovat merkittävät."

Joukio mainitsee myös, että suuri osa tehtaalle toimitettavista koneista ja laitteista suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa toimivissa yrityksissä. Niiden kautta vaikutukset leviävät laajalle.

"Metsä Groupin arvo syntyy konsernin merkittävästä roolista suomalaisessa yhteiskunnassa sekä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä positiivisista vaikutuksista."

Kuvassa alla Metsä Groupin infograafi arvonluonnista. Arvonluontimme perustuu resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja osaamiseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla​. Kuvan oikeassa yläkulmassa olevasta neliöstä infograafi kuva isompaan ikkunaan. Infograafia voit myös katsoa Metsä Groupin Kestävästi Metsästä -esitteestä, jonka eri kieliversiot löytyvät täältä​
 

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin